​ 
 9F7A0588.jpg

 
YOZGAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü 24 Ekim 2011 Tarih ve 28094 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2011/2223 sayılı Kararnamesi ile kurulmuş olup, Yozgat İli Merkez, Yerköy, Şefaatli, Sorgun, Aydıncık, Çekerek, Kadışehri ilçelerini kapsamaktadır.  
 
732.547,5 Hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüz (117.040,2 Hektar) ormanlık​ alan, (615.507,3 Hektar) açıklık alandan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın (47.013,4 Hektar) Normal Koru, (70.026,8 Hektar) Bozuk Koru niteliğindedir.
 
Müdürlüğümüz bünyesinde 7 adet Orman İşletme Şefliği, 2 adet A.T.M Şefliği ve 1 Kadastro Mülkiyet Şefliği olmak üzere 10 adet Şeflik bulunmaktadır. 
İşletme Şefliklerimizden Yozgat ve Yerköy Orman İşletme Şefliğinin  kuruluş merkezi Yozgat İl Merkezi, Sorgun ve Günyazı Orman İşletme Şefliğinin Kuruluş Merkezi Sorgun ilçesi, Çekerek, Kadışehri ve Aydıncık Orman İşletme Şefliklerinin Kuruluş Merkezi Çekerek ilçesidir.
Yine bu Orman İşletme Şe​fliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla Şefliklerin Kuruluş yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 4 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.
 
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü; Orta Anadolu bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan, Akdağmadeni ve Çayıralan Orman İşletme Müdürlükleri  Kuzeyden Çorum, Amasya  ve Tokat Orman İşletme Müdürlükleri, Batıdan Kırıkkale ve  Kırşehir Orman İşletme Müdürlükleri ile Güneyde Nevşehir ve Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü ile   komşudur. Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak Karadeniz ve karasal iklim kuşakları arasında geçiş bölgesinde yer almaktadır.
PERSONEL DURUMU: Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı, 6 İşletme Şefi, 2 Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi, 1 Kadastro ve Mülkiyet Şefi, 1 Avukat(Kısmi Sözleşmeli) 1 Mühendis, 1 Sayman,  11 Memur, 1 Hizmetli, 2 Tekniker, 2 Teknisyen, 23 Orman Muhafaza Memuru,  16 Daimi İşçi, 28 Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 97 personel çalışmaktadır.   
ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ HARİTASI