​ 
 
  

SİVAS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

Sivas Orman İşletme Müdürlüğü 1986 yılında kurulmuş olup, Sivas İli Merkez, Yıldızeli, Şarkışla, Gürün, Ulaş, Altınyayla, Kangal ilçelerini kapsamaktadır. 1.540.679,6 Hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüz (144.071,04 Hektar) ormanlık alan,  (1.396.608,2 Hektar) açıklık alandan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın (67.666,1 Hektar) Normal Koru, (76.405,3 Hektar) Bozuk Koru niteliğindedir. 

Sivas Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 6 adet Orman İşletme Şefliği, 3 adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği ve 1 adet Kadastro Mülkiyet Şefliği olmak üzere 10 adet teknik birim bulunmaktadır. 

İşletme bağlı teknik birimlerden Sivas, Kangal ve Yıldızdağı Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Sivas İl Merkezi, Yıldızeli ve Yavu Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Yıldızeli ilçesi, Şarkışla Orman İşletme Şefliğinin kuruluş merkezi Şarkışla ilçesidir. 


TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Sivas Orman İşletme Müdürlüğü; İç Anadolu Bölgesinin Yukarı Kızılmak bölümü, Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat Bölümü ve Karadeniz Bölgesinin Orta Karadeniz Bölümü olmak üzere üç ayrı havzada faaliyet göstermektedir. Doğudan Zara, kuzeyden Almus, Koyulhisar, Tokat, batıdan Akdağmadeni, Yozgat ve güneyden Kayseri, Zara Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. Sivas Orman İşletme Müdürlüğü, 35° 57' 58" - 37° 55' 47" doğu boylamları ile 38° 31' 35" - 40° 13' 09" kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Sivas Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak Karadeniz ikliminden karasal iklim kuşağına geçiş zonunda yer almaktadır.

 

PERSONEL DURUMU: Sivas Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 2 İşletme Müdür Yardımcısı, 6 Orman İşletme Şefi, 2 Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi, 1 Kadastro Mülkiyet Şefi, 6 diğer Teknik Personel, 1 Sayman, 15 Memur, 15 Orman Muhafaza Memuru, 1 Avukat, 17 Daimi İşçi, 25 Geçici İşçi olmak üzere toplam 92 personel çalışmaktadır.

 
ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ HARİTASI
sivas.jpg