SİVAS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
Sivas Orman İşletme Müdürlüğü 1986 yılında kurulmuş olup, Sivas İli Merkez, Hafik, Zara, Divriği, İmranlı, Yıldızeli, Şarkışla, Gürün, Ulaş, Altınyayla, Kangal  ilçelerini kapsamaktadır. 2.452.127,8 Hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüz (373.340,6  Hektar) ormanlık​ alan,  (2.078.787,2 Hektar) açıklık alandan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın (134.139,2 Hektar) Normal Koru, (239.201,4 Hektar) Bozuk Koru niteliğindedir.
 
Sivas Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 12 adet Orman İşletme Şefliği, 4 adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği ve 1 adet Kadastro Mülkiyet Şefliği olmak üzere 17 adet teknik birim bulunmaktadır. 
 
İşletme bağlı teknik birimlerden  Sivas ve Yıldızdağı Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Sivas İl Merkezi, Yıldızeli ve Yavu Orman İşletme  Şefliklerinin kuruluş  merkezi Yıldızeli ilçesi, Şarkışla Orman İşletme Şefliğinin kuruluş merkezi Şarkışla ilçesi, Zara  ve İmranlı Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Zara ilçesi, Hafik   Olukbaşı  Orman İşletme  Şefliklerinin kuruluş merkezi Hafik ilçesi, Divriği, Mengücek  ve Kangal  Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Divriği ilçesidir.
 
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Sivas Orman İşletme Müdürlüğü; İç Anadolu Bölgesinin Yukarı Kızılmak bölümü, Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat Bölümü ve Karadeniz Bögesinin Orta Karadeniz Bölümü olmak üzere üç ayrı havzada faaliyet göstermektedir. Doğudan Erzincan, kuzeyden Almus, Koyulhisar, Tokat, batıdan Akdağmadeni, Yozgat ve güneyden Kayseri, Malatya ve Göksun Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. Sivas Orman İşletme Müdürlüğü, 36° 03’ 25” - 38° 26’ 00” doğu boylamları ile 38° 32’ 58” - 40° 16’ 00” kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Sivas Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak Karadeniz ikliminden karasal iklim kuşağına geçiş zonunda yer almaktadır.
 
PERSONEL DURUMU: Sivas Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde  1 İşletme Müdürü, 2 İşletme Müdür Yardımcısı, 11 Orman İşletme Şefi, 1 Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi, 1 Kadastro Mülkiyet Şefi, 3 Mühendis, 1 Sayman,  20 Memur, 19 Orman Muhafaza Memuru, 1 Avukat, 19 Daimi İşçi, 21 Geçici İşçi olmak üzere toplam 100 personel çalışmaktadır. 
 
ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ HARİTASI
sivas.jpg