NİĞDE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığının 01.09.1987 tarih ve APKO 10106.05.06-61 sayılı olurları ile Niğde Orman İşletme Şefliği olarak faaliyetine başlamıştır. 
28.12.1988 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 88/1371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Niğde Orman İşletme Müdürlüğü kurulmuştur. Faaliyet alanı Niğde ve Aksaray illeridir. Aksaray Orman İşletme Müdürlüğünün kurulmasıyla faaliyet alanı Niğde İli olarak yenilenmiştir.
07.08.2003 tarih ve 25192 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2003/5970 sayılı bakanlar kurulu kararı ile Niğde Orman İşletme Müdürlüğü kapatılmıştır. Bu tarihten sonra Adana Orman Bölge Müdürlüğü Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde Niğde Orman İşletme Şefliği olarak hizmetlerine devam etmiştir.
24.10.2011 tarih ve 28094 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2220 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Niğde Orman İşletme Müdürlüğü kurulmuştur.
Niğde İli merkez, Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla İlçelerini kapsamaktadır. 680.303,9 Hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüz (60.024,6 Hektar) ormanlık​ alan, (620.279,3 Hektar) açıklık alandan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın (24.953,3 Hektar) Normal Koru, (35.071,3 Hektar) Bozuk Koru niteliğindedir.
Müdürlüğümüz bünyesinde 3 adet Orman İşletme Şefliği, 2 adet ATM Şefliği, 1 adet Fidanlık Şefliği ve 1 adet KDM Şefliği olmak üzere 7 şefliği bulunmaktadır.
Niğde Orman İşletme Şefliği, Niğde ATM Şefliği ve KDM Şefliğinin kuruluş merkezi Niğde İl merkezinde bulunmaktadır. Ulukışla Orman İşletme Şefliği, Çiftehan Orman İşletme Şefliği, Ulukışla ATM Şefliği ve Fidanlık Şefliği kuruluş merkezi Ulukışla İlçe merkezinde bulunmaktadır.
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Niğde Orman İşletme Müdürlüğü İç Anadolu Bölgesinin güney kısmında, Toros sıradağlarının Kuzey kısmında bulunmaktadır. Doğudan Kayseri ve Pozantı, Güneyde Pozantı ve Tarsus, Batıda Aksaray ve Kuzeyde Nevşehir ve Kayseri Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. İlimizde Yazları sıcak ve kurak, Kışları soğuk ve yağışlı olmak üzere karasal iklim hâkimdir.
NİĞDE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU: Niğde Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 İşletme Müdür Yardımcısı, 3 Orman İşletme Şefi, 2 Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi,  1 Kadastro ve ve Mülkiyet Şefi, 1 Orman Fidanlık Şefi,  2 Mühendis, 1 Tekniker, 9 Orman Muhafaza Memuru, 8 Büro memuru, 1 Şoför, 2 Yardımcı Hizmetli, 12 Kadrolu İşçi, 18 Mevsimlik İşçi  olmak üzere toplam 62 personel görev yapmaktadır.
 
ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ HARİTASI
niğde2.jpg