Ekler
  
  
Metin
  
Sarıçamın dünya üzerindeki en güney yayılışını Pınarbaşı ilçesin de yaptığını biliyor muydunuz?
  
Erciyes Dağı'nda 773 Ha. alanda huş meşceresi olduğunu biliyor muydunuz?
  
Erciyes Dağı'nda 1351 Ha. alanda dağ kavağı olduğunu biliyor muydunuz? Sakar Çiftliği mevkiindeki meşçerenin Türkiye'deki en büyük saf kavak meşceresi olduğunu biliyor muydunuz?
  
Sivas ilinde 7500 Ha. kayın meşceresi olduğunu biliyor muydunuz?
Ek
  
100 yaşındaki bir kayın ağacı, saatte 40 kişinin çıkardığı 2,35 kilogram karbondioksidi yok eder.
  
1 hektar iğne yapraklı orman yılda 30 ton, geniş yapraklı orman ise yılda 16 ton oksijen üretir.
  
Ormanlar, kenarından geçen 50 metre genişliğindeki bir otobanın trafik gürültüsünü 20-30 desibel azalır.
  
Ormanlar aynı iklim koşullarına sahip çıplak toprağa kıyasla yüzeysel akışı 15-20 kat, erozyonu da 350 kat azaltır.
  
Ülkemizde 11.466 adet doğal bitki türü bulunduğunu, bunlardan 3.649 ’unun sadece ülkemizde yaşadığını; yani ülkemize özgü (endemik) olduğunu biliyor muydunuz.
  
Ülkemizde 1975 yılından itibaren 21 Mart “Dünya Ormancılık Günü”, 21 Mart’ın içinde olduğu hafta da “Orman Haftası” olarak kutlanmaktadır