​ 

 
 

KAYSERİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kayseri Orman İşletme Müdürlüğü 2011 yılında kurulmuş olup, Kayseri il merkezi ve Kayseri ilçelerini kapsamaktadır. 1.661.736,0 Hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüz (166.860,9 Hektar) ormanlık​ alan, (1.494.875,1 Hektar) açıklık alandan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın (59.677,1 Hektar) Normal Koru, (107.183,8 Hektar) Bozuk Koru niteliğindedir.
Kayseri Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 9 adet Orman İşletme Şefliği, 3 adet ATM Şefliği, 1 adet KDM şefliği, 1 adet Emlak Şefliği, 1 adet Elektronik Haberleşme Atölye Şefliği olmak üzere 15 şefliği bulunmaktadır. 
İşletme Şefliklerimizden Kayseri Orman İşletme Şefliği, Erciyes Orman İşletme Şefliği ve Kayseri ATM Şefliği,  Emlak Şefliği, Elektronik Haberleşme Atölye Şefliklerinin kuruluş merkezi Kayseri il merkezi; Yahyalı Orman İşletme Şefliği, Burhaniye Orman İşletme Şefliği ve Kapuzbaşının kuruluş merkezi Yahyalı ilçesi; Develi  Orman İşletme Şefliği ve Develi ATM Şefliği ve Tomarza Orman İşletme Şefliğinin kuruluş merkezi Develi ilçesi; Pınarbaşı Orman İşletme Şefliği, Pınarbaşı ATM Şefliği ve Sarız Orman İşletme Şefliğinin kuruluş merkezi Pınarbaşı ilçesidir. Yine bu orman işletme şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan üç adet toplu koruma merkezi, üç adet Yangın gözetleme kulesi bulunmaktadır. 
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Kayseri Orman İşletme Müdürlüğü; İç Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Doğusunda Sivas Orman İşletme Müdürlüğü, Batıda Niğde ve Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğü, Kuzeyde Yozgat ve Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğü, Güneyde Adana Orman Bölge Müdürlüğü Saimbeyli, Feke ve Pos Orman İşletme Müdürlüklerine komşudur. Topoğrafik yapısı dağlıktır. Uzunyayla platosu ilimizde yer alır. Erciyes dağı iç Anadolu bölgesinin en yüksek dağı olup ilimizde yer alır. Yağış havzaları Kızılırmak, Seyhan ve Ceyhan havzalarındadır. İç Anadolu bölgesinde yer alan ilimizde karasal iklim hüküm sürer, yazları kurak ve sıcak, kışları soğuk ve yağışlıdır. Yağışlar genelde kar şeklinde yağar. Toprakları genelde volkanik kayaçlardan oluşmuştur Toros ardında oluşan verimli toprakları bulunur. Yıllık yağış miktarı yaklaşık 369 mm’dir. Ormanlar Toros dağları silsilesinin arkasında bulunan kızılçam, karaçam, göknar, sedir, ardıç, huş, titrek kavak(dağ kavağı) ve meşe türlerinden oluşur. Pınarbaşı Melikgazi’de sarıçam dünyadaki en güney yayılışını gösterir. Step ve dağlık mıntıkada kuraklık sebebiyle bozuk verimsiz ormanlar lokal olarak yayılış göstermektedir. İşletme Müdürlüğümüzde ağaçlandırma, rehabilitasyon, toprak muhafaza ve erozyon kontrol çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir.
PERSONEL DURUMU: Kayseri Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 2 İşletme Müdür Yardımcısı, 9 Orman İşletme Şefi, 3 Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi, 1 Avukat, 1 Kadastro Mülkiyet Şefi, 1 Emlak Şefi, 1 Sayman, 4 Tekniker, 30 Memur, 20 Orman Muhafaza Memuru, 48 Daimi İşçi, 34 Mevsimlik İşçi ve 3 Güvenlik olmak üzere toplam 158 personel çalışmaktadır.
ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ HARİTASI
kayseri.jpg