ÇAYIRALAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü Yozgat Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı iken 16.03.2018 tarih ve 30362 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun 2018/11395 sayılı kararı ve Bakanlık Makamının 30.03.2018 tarih ve 2 sayılı oluru ile Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü bölünerek kuruluş merkezi Çayıralan ilçesi olan Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü kurulmuştur. Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk alanında Yozgat ili Çayıralan, Sarıkaya, Boğazlıyan, Çandır, Yenifakılı ilçeleri Sivas İli Gemerek İlçesi Sızır Kasabasını kapsamaktadır.
509.967,2 Hektar sorumluluk alanına sahip olan Orman İşletme Müdürlüğümüzün 82.705,1 Hektarı ormanlık alan, 427.262,1 Hektarı açıklık alandan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın 47.575,2 Hektarı Normal Koru ,35.129,9 Hektarı Bozuk Koru  niteliğindedir.
Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 6 adet Orman İşletme Şefliği, 1  adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği, 1 adet Depo Şefliği,  olmak üzere 8 şefliği bulunmaktadır.
İşletme Şefliklerimizden Çayıralan Orman İşletme Şefliği, Derekemal Orman İşletme Şefliği Yahyasaray Orman İşletme Şefliği, İnönü Orman İşletme Şefliği Çayıralan ATM Şefliği ve Depo Şefliklerinin kuruluş merkezi Çayıralan ilçe merkezi, Sızır Orman İşletme Şefliği ve Çat Orman İşletme Şefliğinin kuruluş merkezi Sivas iline bağlı Gemerek ilçesi Sızır kasabasıdır. Yine bu orman işletme şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 6 adet toplu koruma merkezi, üç adet Yangın gözetleme kulesi bulunmaktadır.
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü; İç Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Doğusunda Sivas Orman İşletme Müdürlüğü, Batıda Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğü, Kuzeyde Yozgat ve Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü, Güneyde Kayseri Orman İşletme Müdürlüklerine komşudur. Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak Karadeniz ve karasal iklim kuşakları arasında geçiş bölgesinde yer almaktadır.
PERSONEL DURUMU: Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 İşletme Müdür Yardımcısı, 6 Orman işletme Şefi, 1 Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi,1 Depo Şefi, 12 Memur, 12 Orman Muhafaza Memuru, 6 Daimi İşçi, 29 Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 69 personel çalışmaktadır.
ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ HARİTASI